HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

HÖSTMÖTE 2019


Kallelse till Höstmöte i Huddinge Båtklubb:

Torsdagen den 7:e november 2019 kl. 19.00

Plats: Klubbhuset Hamnvägen 7 i Vårby

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fastställande av ersättning för styrelse och funktionärer.
 7. Val av styrelse.
 8. Val av tre styrelsesuppleanter.
 9. Val av tre revisorer.
 10. Val av två ledamöter av utmärkelsenämnden.
 11. Val av funktionärer.
 12. Styrelsens förslag till, och fastställande av:
  1. årsprogram
  2. budget
  3. års- och inträdesavgifter
  4. brygg- och varvsplatsavgifter
  5. övriga avgifter
 13. Bordlagda ärenden
 14. Motioner och förslag till ändringar i stadgar och ordningsregler
 15. Övriga motioner och förslag.
 16. Övriga ärenden.

Ev. inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga på styrelsens anslagstavla i klubbhuset.

Välkomna till mötet - utnyttja möjligheten att göra din röst hörd!

Efter mötet serveras kaffe med kaffebröd.