HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Årsprogram 2021Månad Datum Tid Aktivitet
Febr 8   HB-nytt nr 1 (Info vakt, kal­lelse och doku­ment in­för vår­mötet)
28   Förfallo­dag brygg­plats och medlems­avg.
Mars 11 19.00 Vårmöte i klubb­huset
April 8 HB-nytt nr 2 (Vaktlistan, Info sjö­sättning)
24 06.45 - hela dagen Sjös­ättning område C, D och E
25 07.45 - för­middag Sjö­sättning område A och B
25 12.00 - efter­middag Sjö­sättning område F
26 18.00 Städning på varvet OBS! INSTÄLLT
Maj 6 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
15 08.00 Klubb­mäster­skap i gädd­fiske
15 18.00 Våraktivitet: knytkalas OBS! INSTÄLLT!
17 18.00 Seglar­skolan bör­jar, av­slut i sep­tem­ber
Aug 31   Förfallo­dag vinter­plats.
31   HB.nytt nr 3: info upp­tag­ning, höst­fest.
Sept 7 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
11 18.00 Höst­aktivi­tet:­fest OBS! INSTÄLLT
Okt 2 08.00 Upptagning område F
5 18.00 Utplacering av vaggor och bockar
9 06.45 - hela dagen Upptagning område A, B, och C
10 06.45 - hela dagen Upptagning område D och E
19   HB-nytt nr 4: Kal­lelse och doku­ment in­för höst­mötet, info vakt
Nov 11 19.00 Höstmöte i klubb­huset
Manusstopp HB-nytt: Tre veckor före utgivningsdag.