HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Årsprogram 2022Månad Datum Tid Aktivitet
Febr 20   HB-nytt nr 1 (Info vakt, kal­lelse och doku­ment in­för vår­mötet)
28   Förfallo­dag brygg­plats och medlems­avg.
Mars 10 19.00 Vårmöte i klubb­huset
22 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
April 14 HB-nytt nr 2 (Vaktlistan, Info sjö­sättning)
23 06.45 - hela dagen Sjös­ättning område C, D och E
24 07.45 - för­middag Sjö­sättning område A och B
24 12.00 - efter­middag Sjö­sättning område F
25 18.00 Städning på varvet
Maj 13 18.00 Våraktivitet: knytkalas
14 08.30 Klubb­mäster­skap i gädd­fiske
16 18.00 Seglar­skolan bör­jar, av­slut i sep­tem­ber
Aug 31   Förfallo­dag vinter­plats.
31   HB.nytt nr 3: info upp­tag­ning, höst­fest.
Sept 6 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
10 18.00 Höst­aktivi­tet:­fest
Okt 8 08.00 Upptagning område F
11 18.00 Utplacering av vaggor och bockar
15 06.45 - hela dagen Upptagning område A, B, och C
16 06.45 - hela dagen Upptagning område D och E
19   HB-nytt nr 4: Kal­lelse och doku­ment in­för höst­mötet, info vakt
Nov 10 19.00 Höstmöte i klubb­huset
Manusstopp HB-nytt: Tre veckor före utgivningsdag.