HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Årsprogram 2024Månad Datum Tid Aktivitet
Febr 20   HB-nytt nr 1 (Info vakt, kal­lelse och doku­ment in­för vår­mötet)
28   Förfallo­dag brygg­plats och medlems­avg.
Mars 14 19.00 Vårmöte i klubb­huset
21 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
31 Avstäm­ning i BAS ef­ter faktu­rering
April 15 HB-nytt nr 2 (Vaktlistan, Info sjö­sättning)
27 06.45 - hela dagen Sjös­ättning område C, D och E
28 07.45 - för­middag Sjö­sättning område A och B
28 12.00 - efter­middag Sjö­sättning område F
29 18.00 Städning på varvet
Maj 11 08.30 Klubb­mäster­skap i gädd­fiske
13 18.00 Seglar­skolan bör­jar, av­slut i sep­tem­ber
18 12.30 Våraktivitet: arbetsdag och knytkalas
Aug 31   Förfallo­dag vinter­plats och lyft­avgift.
31   HB.nytt nr 3: info upp­tag­ning, höst­fest.
Sept 3 19.00 Informa­tions­möte för nya med­lemmar
14 18.00 Höst­aktivi­tet:­fest
30 Avstäm­ning i BAS ef­ter faktu­rering
Okt 5 08.00 Upptagning område F
8 18.00 Utplacering av vaggor och bockar
12 06.45 - hela dagen Upptagning område A, B, och C
13 06.45 - hela dagen Upptagning område D och E
29   HB-nytt nr 4: Kal­lelse och doku­ment in­för höst­mötet, info vakt
Nov 14 19.00 Höstmöte i klubb­huset
Manusstopp HB-nytt: Tre veckor före utgivningsdag.