HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Avgifter 2019Avgift Anmärkning Belopp Förfallodag
Inträdes­avgift   1000:- Vid inträde
Årsavgift Medlem
Fam.medl.
Junior
200:-
100:-
100:-
 
Brygg­plats per dm 4-m bom
6-m bom
8-m bom
59:-
65:-
74:-
28 februari
Till­fällig brygg­plats Per vecka 210:-  
Roddbåt Sommarpl.
Vinterpl.
420:-
315:-
28 februari
31 augusti
Jolle­plats Helår 110:- 28 februari
Varvs­plats m2, längd * bredd 56:- 31 augusti
Kranlyft 1400:- 31 augusti
Lyft med vagn i klubbens regi Upp­tag­ning och sjö­sätt­ning 340:- 31 augusti
Ramp­avgift för ej sommar­plats 500:- 28 februari
Mast­avgift Segel­båtar och motor­seglare 200:- 31 augusti
Nyckel Till grind och klubbhus 600:- Bankgiro
Klubb­hus Lokalhyra,
inkl. porslin
Städ-deposition

Uthyrare, se stugfogdar. Uthyrning sker ej under april och oktober samt
på sådana dagar då klubb­aktivi­teter före­kommer
1500:-
 
500:-
Bankgiro
Försälj­ning Klubbvimpel, liten
Klubbvimpel, stor
Rockmärke
Jubileums­tröja
60:-
200:-
25:-
100:-
 
Vakt­bot Avgift, notering och ny vaktgång 1000:-  
Admi­nist­rativ avg. När obetald fakturas förfallodatum har passerats 100:-  
Faktura­avgift Pappers­faktura 50:-