HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

Avgifter 2024Avgift Anmärkning Belopp Förfallodag
Inträdes­avgift   2000:- Vid inträde
Årsavgift Medlem
Fam.medl.
Junior
400:-
200:-
200:-
28 februari
Brygg­plats per dm brygga 4-m bom
6-m bom
8-m bom
68:-
73:-
86:-
28 februari
Till­fällig brygg­plats för med­lem Per vecka 300:-  
Roddbåt Sommarplats
Vinterplats
480:-
360:-
28 februari
31 augusti
Jolle­plats Helår 150:- 28 februari
Ramp­avgift Utan varvs­plats sommar­tid 1000:- 28 februari
Med varvs­plats sommar­tid 1500:- 28 februari
Varvs­plats Per m2, båtens längd * båtens bredd 65:- 31 augusti
Lyft med kran Avgif­ten gäl­ler för en upp­tag­ning
och en sjö­sätt­ning
1600:- 31 augusti
Lyft med vagn i klubbens regi 380:- 31 augusti
Mast­avgift Segel­båtar och motor­seglare 250:- 31 augusti
Nyckel Till grind och klubbhus 800:- Bankgiro
Klubb­hus Lokalhyra,
inkl. porslin
Städ-deposition

Uthyrare, se stugfogdar. Uthyrning sker ej under april och oktober samt
på sådana dagar då klubb­aktivi­teter före­kommer
2000:-
 
1000:-
Bankgiro
Försälj­ning Klubbvimpel, liten
Klubbvimpel, stor
Rockmärke
Jubileums­tröja
100:-
200:-
25:-
100:-
 
Vakt­bot Avgift, notering och ny vaktgång 2000:-  
Admi­nist­rativ avg. Vid t.ex. påminnelse 100:-  
Faktura­avgift Pappers­faktura 100:-