HB logo

Huddinge Båtklubb

59º 15,4´ N    17º 52,4´ E

SJÖSÄTTNING 2019


Kontroll av att samtliga båtar är försäkrade innan sjösättning:

Medtag försäkringsbeskedet för båten.
Alternativt kom till klubbhuset någon av tisdagarna (arbetskvällar)
innan sjösättningen och visa att båten är försäkrad.
Eller maila en kopia på att båtförsäkringen är betald.

Kontroll av bottenfärg:

Du kommer att få svara på vilken bottenfärg du har på din båt.
På anmodan kan du få komma att visa upp färgburken med färgen du använt.

SJÖSÄTTNINGNING MED KRAN
Lördag 27 april kl. 06:45Område E, samling och upprop i klubbhuset
Lördag 27 april kl. 09:00Område D, samling och upprop i klubbhuset
Lördag 27 april kl. 11:00Område C, samling och upprop i klubbhuset
Söndag 28 april kl. 06:45Område A och B, samling och upprop i klubbhuset
SJÖSÄTTNING MED BÅTVAGN
Söndag 28 april kl. 12:00Område F, samling och upprop i klubbhuset
STÄDNING PÅ VARVET
Måndag 29 april kl. 18:00
Bild över klubbens område
Klubbens områden A, B, C, D, E och F.

Tilldelad bryggplats

Alla som har haft bryggplats föregående år, eller som med rapportkort/formulär begärt bryggplats har fått besked om tilldelning genom utsänt inbetalningskort. Detta måste nu vara betalt för att plats ska kunna erbjudas. Tilldelade bryggplatser kommer att anslås i klubbhuset cirka 10 dagar före sjösättningen.

Förberedande åtgärder

Allt täckmateriel ska vara borta från uppläggningsplatserna innan sjösättningen börjar.

Under sjösättningen kommer särskilda kontrollanter att inspektera vaggor och båtstöttor. Märk din vagga med namn och telefonnummer, om du inte redan har gjort det. Märk även upp var för och akter ska vara samt var kölen ska placeras redan nu och vänta inte till hösten då du har glömt hur det skall vara. Detta underlättar och spar tid vid upptagningen. Anmärkningar måste åtgärdas innan nästa upptagning.

Styrtampar ska finnas både i för och akter, på styrbords sida, så att båten kan styras i luften. De skall vara ca 4 meter långa och rena i ändarna, d.v.s. inga knopar, splitsar eller karbinhakar. Dessa kan fastna i intilliggande båtar och vaggor etc. vid lyftet och orsaka olyckor.

Strafftampar är lika viktiga vid sjösättningen som vid upptagningen. Alla båtägare som vet med sig att deras båt brukar straffas, skall ha strafftampar färdiga på däck. Dessa tampar ska vara dimensionerade efter båtens storlek. Är du osäker på om Din båt ska straffas, lägg fram tampar i sittbrunnen för säkerhets skull.

Om du är "utsjöliggare", rådgör med hamnchefen för tilldelning av tillfällig plats. Avgiftsfri "båtparkering" gäller veckan efter sjösättning. I övrigt debiteras en gästavgift 210 kronor per vecka. Glöm inte lapp på båten med namn och telefonnummer så att man kan nå Dig om något händer.

Sjösättning

Sjösättning den 27 och 28 april (förmiddag) görs med mobilkran. Söndagen den 28 april (eftermiddag) sjösätter vi motorbåtar med lämplig skrovform och vikt upp till 2 ton med klubbens traktorvagnar. Arbetslag kommer att utses som tidigare och skall bära orange overaller alt. västar och hjälmar.

Sjösättningsrampen är avstängd sjösättningsdagarna från sjösättningens början till sjösättningens slut, för dem som sjösätter i egen regi.

Mastning kan inte ske medan sjösättningen pågår. Placera inte master så att sjösättningen med vagn hindras.

Din närvaro och upprop

Upprop och utdelning av klubbdekaler med bryggplatsens nummer kommer att ske i klubbhuset. De som sjösätter i egen regi anmodas hämta klubbdekalen i klubbens kansli. Du skall närvara vid uppropet, oavsett när Du tror att din båt blir sjösatt. Du ska vara nåbar hela tiden efter uppropet om vi behöver göra några förändringar av sjösättningsordningen på grund av oförutsedda händelser.

Försäkring

I klubbens stadgar står att läsa: Varje båtägande medlem är skyldig att ha sin båt försäkrad för sliptagning, brand och ansvar till betryggande belopp... Om du inte redan visat upp gällande båtförsäkring, kom till klubben en arbetskväll och visa upp dina försäkringspapper i kansliet. Kansliet är öppet tisdagarna 2/4, 9/4, 16/4 och 23/4 kl. 18 -19. Du kan alternativt maila försäkringsbeskedet till hamnchefen.

Bilparkering

Parkera inte så att sjösättning med vagn hindras. Området intill rampen och F-området samt transportvägen däremellan måste vara fri från hinder. Inom hamnområdet är parkeringsmöjligheterna under sjösättningsdagarna begränsade. Hamnvägen måste vara fri så att eventuella räddningsfordon och lastbilar kan komma fram.

Förtöjning

Samtliga förtöjningsfjädrar skall vara av gummityp. Klubben ansvarar inte för förtöjningsgods som lämnas kvar efter upptagning. Kolla att du har hela förtöjningar och att de är anpassade efter båtens storlek.

Båtvagnar

Båtvagnar som parkeras på klubben skall märkas med ägarens namn.

VARNING!

På sjösättningsdagarna är det mycket folk i rörelse på hamnplanen. Tänk på att vi hanterar tunga båtar och maskiner på klubbens område. Lämna inte era barn eller husdjur obevakade. Alla husdjur skall vara kopplade inom klubbens område. Alla som inte deltar aktivt i verksamheten bör vistas på behörigt avstånd från mobilkran, traktorer, vagnar, ramp etc.

GÅ INTE UNDER HÄNGANDE LAST!

Försäljning

I samband med sjösättningsdagarna kommer marketenteriet sälja kaffe, kaffebröd, smörgåsar, dricka, korv, ärtsoppa o.d. vid följande tillfällen: (Om vädret tillåter och om kundunderlag finns).

  • 27 april mellan kl. 09 och kl. 16.
  • 28 april mellan kl. 09 och kl. 16.

Övriga försäljningstillfällen anslås i klubbhuset.